ایران در نقشه جهان

معرفی و نقد کتاب «ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و انجمن علمی دانشجویی مطالعات منطقه ای موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار می کند:photo_2021-11-06_20-49-00

معرفی و نقد کتاب «ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»
به کوشش: دکتر امیر محمد حاجی یوسفی و همکاری دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر محمد رضا دهشیری، دکتر موسوی شفائی، دکتر مهدخت ذاکری و دکتر روح الامین سعیدی.

ناقدین و ارزیابین اثر:
دکتر رضا عیسی نیا (استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
دکتر روح الله اسلامی (استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر رضا موسوی نیا (دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی)

مدیر نشست:
دکتر مهدی زیبائی (استادیار روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی)

زمان: چهارشنبه 19 آبان 1400 ساعت 20

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/international-affairs
حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.