ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "رمان و تصویر حکومت (۱۳۰۰-۱۳۵۷)"

چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه 1400

هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های «ارائه پژوهش‌های دانشگاهی» با ارائه دکتر محمودرضا مقدم‌شاد، ۲۵ آبان ساعت ۱۹،photo_2021-11-13_15-46-27 برگزار خواهد شد. رساله دکتری مقدم‌شاد با عنوان «رمان‌های اجتماعی و تصویر حکومت در ایران معاصر (1357-1300)» و با راهنمایی مرحوم دکتر فیرحی به‌رشته تحریر درآمد. آن‌طور که مولف، در چکیده رساله خود نوشته است: «رساله‌ي حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است: چرا برخي ايده‌هاي معين در رقابت با ساير ايده‌ها نقش بيش‌تري در شكل‌گيري تماميت تصوير حكومت در آستانه‌ي انقلاب دارند؟» روش‌پژوهشی که محمودرضا مقدم‌شاد برای پاسخ به این پرسش در پیش می‌گیرد «جامعه شناسي معرفت» با رويكرد «پديدارشناسانه» است. اما ابتکار ویژه این رساله را باید در مراجعه آن به «ادبیات داستانی» دانست.

در جلسه قبل و جلسه پیش‌رو، کمیته دانشجویی فرصت این را پیدا کرد که در خدمت دو دانش‌آموخته تراز اول علوم سیاسی باشد که بخش بزرگی از اشتغال علمی خود را صرف مباحث مربوط به پدیدارشناسی کرده‌اند.

لینک اتاق (لینک زنده در بیو صفحه کمیته دانشجویی):
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc