ایران در نقشه جهان

مراسم یاد بود استاد فقید شادروان دکتر سیدجواد امام جمعه زاده

دوشنبه هشتم آذر ماه 1400

مراسم یاد بود استاد فقید شادروان دکتر سیدجواد امام جمعه زادهphoto_2021-11-22_14-14-16

 با حضور و خاطراتی از:

 دکتر محمدباقر خرمشاد
 دکتر جلال دهقانی
دکتر محمدربانی
دکتر سید امیر مسعود شهرام نیا
دکتر عباس مقتدایی
حجت الاسلام سیدمصطفی میرلوحی
دکتر سارا نجف پور
دکتر حسین هرسیج
دکتر کاظم یاوری


 چهارشنبه 3 آذر 1400، ساعت 15 الی 17

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa