ایران در نقشه جهان

نشست «علوم سیاسی و مسائل عمومی ایران»

يکشنبه چهاردهم آذر ماه 1400

انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و سایر انجمن‌های علوم اجتماعی کشور برگزار می‌کند:

نشست
«علوم سیاسی و مسائل عمومی ایران»

هشتمین همایش روز ملی علوم اجتماعیphoto_2021-12-04_21-36-26
علوم اجتماعی و جامعه؛ کارکردهای علوم اجتماعی در جامعه مدنی و سیاست‌گذاری

زمان: پنج‌شنبه ۱۸ آذر، ساعت ۱۴ تا ۱۶

سخنرانان و موضوع سخنرانی

دکتر حمید احمدی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران
«چرخش نظری علوم سیاسی و حاشیه‌ای‌شدن مسئله ایران»

دکتر محسن خلیلی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
«مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان»

 دکتر ابوالفضل دلاوری
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
«علوم سیاسی و عرصه عمومی در ایران امروز»

دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
«سیاست و فلسفه عملی»

دکتر مجید وحید
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران
«ایضاح علم سیاستگذاری عمومی بر وضع دولت در ایران معاصر»

دبیر نشست
دکتر بهزاد عطارزاده
دبیر کمیته سیاست‌گذاری عمومی انجمن علوم سیاسی ایران

این همایش در اسکای‌روم برگزار می‌شود به نشانی:
https://b2n.ir/isapef