ایران در نقشه جهان

کارگاه آموزش تخصصی "ارتباط متقابل جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل و انقلاب ها"

دوشنبه بیست و دوم آذر ماه 1400

به مناسبت هفته پژوهش کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکزphoto_2021-12-12_23-07-40 مطالعات سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
کارگاه آموزش تخصصی "ارتباط متقابل جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل و انقلاب ها"
مدرس:
دکتر مهدی زیبائی (عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی  دانشگاه بین المللی امام خمینی ره)


زمان: 25 آذر 1400 ساعت 12-10

لینک برگزاری کارگاه:
 https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/international-affairs

هماهنگی: 66493412-021