ایران در نقشه جهان

نشست‌های ماهیانه شعبه خراسان با موضوع "روز جهانی منع خشونت علیه زنان"

دوشنبه بیست و دوم آذر ماه 1400

بیست و دومین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" photo_2021-12-08_17-23-51

با سخنرانی: سرکار خانم شکیباسادات هاشمیان
 
با معرفی کتاب‌
"پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران"

و با موضوع
 "روز جهانی منع خشونت علیه زنان"

سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۰ الی ۲۱
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان 
https://www.instagram.com/ipsa.kb/