ایران در نقشه جهان

ارج شناسی و عدالت: علی شریعتی و اکسل هونت

شنبه بیست و هفتم آذر ماه 1400

آزاده شعبانی اولین دانش‌آموخته دکتری دانشگاه تربیت‌مدرس است که رساله خود را در کمیته دانشجویی ارائه می‌کند. او تحتphoto_2021-12-18_12-41-24 راهنمایی دکتر منوچهری،‌ استاد به‌نام اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و به راهنمایی دکتر حسین مصباحیان و دکتر احسان شریعتی پژوهش خود را پیش برد. شعبانی در دوره فرصت مطالعاتی‌اش در دانشگاه گوته فراکفورت آلمان این فرصت را یافت که از راهنمایی یکی از مشهورترین استاد نسل جدید مکتب فراکفورت، پروفیسور راینر فورست، بهره ببرد.
 
مفهوم «عدالت» در این رساله مرکزی است. آزاده شعبانی از نظریه ارج‌شناسی اکسل هونت، از متفکران معروف نسل قبل مکتب فرانکفرت، برای بحث از عدالت استفاده می‌کند. اما خلاء‌ای نیز در این نظریه شناسایی می‌کند و آن هم غیبت «دیگری غیرغربی» است. این‌جا است که شعبانی با وارد کردن علی شریعتی به‌عنوان اندیشمند تاثیرگذار بومی و معاصر ایران که اتفاقا نقطه تمرکزش بر دغدغه‌ها «دیگری غیرغربی» بود، از یک سو می‌کوشد که این خلاء در نظریه ارج‌شناسی هونت را تبیین کند و دیگر سو بر اندیشه متفکر مناقشه برانگیز تاریخ معاصر ایران، پرتو بیافکند.

لینک اتاق:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc