ایران در نقشه جهان

ازدواج و طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

شنبه چهارم دي ماه 1400

کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:photo_2021-12-23_00-02-36

نخستین جلسه از
کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان
(گفت‌وگومحور)

ایده‌پرداز: دکتر سیمین حاجی‌پور ساردویی

 ازدواج و طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 

 

کارشناسان:
۱- دکتر شیوا دولت‌آبادی / کارشناس روانشناسی

۲- دکتر سکینه‌سادات پاد  / کارشناس حقوقی

۳- دکتر سیمین حاجی‌پور ساردویی / کارشناس جامعه‌شناسی

۴- دکتر مرضیه حاجی‌پور ساردویی / کارشناس رسانه و دبیر نشست

 

 دهم دی ماه ۱۴۰۰

 ۱۵ الی ۱۷

 

اطلاعات ثبت‌نام:
ظرفیت : محدود، انتخاب برحسب اولویت ثبت‌نام
هزینه ورودی: ۵۰،۰۰۰ تومان
شماره حساب : ۳۸۱۹۱۵۴۱۵
بانک تجارت، به نام سیمین حاجی‌پور
ثبت‌نام نهایی : ارسال فیش واریزی و مشخصات به واتساپ به شماره
۰۹۱۲۱۵۹۸۱۱۳
گواهی : برای شرکت‌کنندگان در کافه گواهی صادر می‌شود.
محل برگزاری: به زودی اعلام خواهد شد.
پذیرایی : چای یا قهوه

📬 ایمیل کمیته مطالعات زنان:
ipsawomen@gmail.com