ایران در نقشه جهان

درک معنایی بحران آب در شرق اصفهان

شنبه چهارم دي ماه 1400

هنوز تصویر اعتراضاتِ آب، در اصفهان و البته دیگر شهرهای ایران، در ذهن‌ها تازه است. پژوهشی که این هفته قرار استphoto_2021-12-25_16-57-58 در کمیته دانشجویی ارائه شود به همین موضوع اختصاص دارد. سوسن نوربخش، در پایان‌نامه ارشد خود به موضوعی عینی و مرتبط با مسائل حکمرانی پرداخت. این‌گونه موضوعات در دانشکده‌های علوم سیاسی ایران آن‌چنان که انتظار می‌رود مورد توجه نیستند. کم‌تر از آن پژوهش‌های خوب و قابل اتکا در این‌زمینه‌ها است. همان‌طور که حتی از برنامه‌های کمیته دانشجویی هم مشخص است، به‌نظر می‌رسد بیشتر پژوهش‌های تحسین‌شده در علوم سیاسی در حوزه اندیشه انجام می‌شوند. 

بنابراین فارغ از کیفیت علمی بالایی که مورد تحسین اساتید قرار گرفته است از حیث موضوع نیز قابل توجه است. او مقطع ارشد را در دانشگاه اصفهان سپری کرد و پایان‌نامه خودش را با هدایت دکتر عباس حاتمی، از اساتید خوش‌نام و نزدیک به‌رویکردهای جریان اصلی علوم سیاسی، پیش برد. نوربخش هم‌اکنون دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه تهران است. او تمرکز بر موضوع آب را رها نکرده و هنوز هم توان پژوهشی خود را به این معضل معطوف کرده است.

لینک اتاق:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc