ایران در نقشه جهان

دومین پیش نشست پانزدهمین همایش علوم سیاسی ایران "عدالت جنسیتی ، فرصت ها و چالش ها"

جمعه هفدهم دي ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران و کمیته مطالعات زنان برگزار می کنند. photo_2022-01-05_17-57-39
دومین پیش نشست پانزدهمین همایش علوم سیاسی ایران
با عنوان "عدالت جنسیتی ، فرصت ها و چالش ها"


سخنرانان:
دکتر رفعت بیات
جامعه‌شناس و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ایران
موضوع: فرصت‌های برابر جنسیتی

دکتر فریبا علاسوند
هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده
موضوع: عدالت جنسیتی؛ نظریه یا راهبرد

دبیر نشست و پژوهشگر:  زینب‌سادات رفیعی‌پور

زمان: دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت: ۱۸ الی ۲۰ 


لینک نشست:
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa