ایران در نقشه جهان

منظومه فکری ماکیاولی به مثابه توطئه

يکشنبه نوزدهم دي ماه 1400

photo_2022-01-09_20-49-55«اگر ما نسبت به خشت اول سرآغاز مدرنیته دچار بدفهمی باشیم تا ثریای امروز و فردایی که مدرن است، دیوار فهم‌مان کج خواهد بود. ... محققان ایرانی هیچ‌گاه نکوشیده‌اند مدرنیته را در سرچشمه‌ی آن،‌ یعنی جایی که آب هنوز گل‌آلود نیست بررسی کنند. ...سخن گفتن از ماکیاولی و نظام اندیشه‌ی او در واقع سخن گفتن از نظام اندیشه مدرن در مبدا و سرآغاز آن است.»

این‌ها جملاتی هستند از مقدمه رساله دکتری صادق صفارزاده. او طرح بحث خود را با وضعیت اندیشه در ایران آغاز می‌کند تا نشان دهد اگر از ماکیاولی می‌گوید و می‌نویسد به‌خاطر اهمیت او برای ایران امروز است. او با تاسی از ادبیات خود ماکیاولی امیدوار است که بحثش «حقیقت موثر» و «سودمند» باشد برای آنان که «می‌فهمند».

صادق صفارزاده دانش‌آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی است. او رساله دکتری خود را تحت هدایت دکتر کاشی پیش برد و از جمله ارائه دهندگانی است که نامش از سوی چند استاد شناخته شده به کمیته دانشجویی معرفی شد.

لینک ورود به نشست:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc