ایران در نقشه جهان

چهارمین پیش نشست پانزدهمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران "الزامات سیاست خارجی ایران"

جمعه هشتم بهمن ماه 1400

چهارمین پیش نشست پانزدهمین همایش انجمن علوم سیاسی ایرانphoto_2022-01-23_10-13-03
انجمن علوم سیاسی ایران (شعبه همدان)
 عنوان نشست: "الزامات سیاست خارجی ایران"
سخنرانان:

دکتر علیرضا رضایی، دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
"چالش‌های سیاست خارجی ایران در آستانه سده جدید"

دکتر رضا سلیمانی 
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا
"سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: آرمان‌گرا یا واقع‌گرا؟"

دکتر رضا رحمتی
استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه بوعلی‌سینا 
"ضرورت توازن‌بخشی به سیاست خارجی ایران، با تمرکز بر منطقه اسکاندیناوی"

مدیر نشست : دکتر رضا رحمتی

زمان: دوشنبه ۴ بهمن ماه ساعت ۱۱ تا ۱۳

برنامه به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار خواهد شد
محل برگزاری: 
مکان سالن سمینار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا. 
پیگیری نشست به‌صورت مجازی:
http://vc.basu.ac.ir/irpsahamedan