ایران در نقشه جهان

٢٧ سال فراز و فرود ارزيابي اثرات محيط زيستي در دولت

جمعه هشتم بهمن ماه 1400

 کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2022-01-26_15-33-20

"٢٧ سال فراز و فرود ارزيابي اثرات محيط زيستي در دولت"

سخنرانان:
دکتر مجيد مخدوم، استاد پيش كسوت دانشگاه تهران
زهرا يزداني پرايي، کارشناس ارشد سازمان محیط زیست

دبیر جلسه: 
دکتر راضیه امامی میبدی

دوشنبه ١١ بهمن ١٤٠٠ ساعت ١٧:٣٠

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsaregulation

با سخنرانی های زنده کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی همراه باشید.