ایران در نقشه جهان

تأثیر بحران همه گیری کرونا بر امنیت و سیاست

جمعه هشتم بهمن ماه 1400

کمیته سیاست، بهداشت و امنیت انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2022-01-27_14-01-03

تأثیر بحران همه گیری کرونا بر امنیت و سیاست

سخنرانان:
دکتر شیرین احمدنیا (دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر سمیه فریدونی (عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
دکتر لیلا فلاحتی (عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم)
دبیر نشست: 
سویل ماکویی

زمان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
ساعت ۱۶

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa