ایران در نقشه جهان

معرفی و نقد کتاب «هزار توی قانون اساسی»

جمعه بیست و دوم بهمن ماه 1400

photo_2022-02-07_19-51-43کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی، مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی حقوق اساسی برگزار می کند:

معرفی و نقد کتاب «هزار توی قانون اساسی»


مولف: 
دکتر محسن خلیلی (استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)

ارزیابان اثر:
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی (دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر سید ناصر سلطانی (استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی)

مدیر نشست:
دکتر محدثه جزائی (دانش آموخته دکتری علوم سیاسی)


زمان: شنبه 23 بهمن 1400 ساعت 18                                                                                                             

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa
حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.