ایران در نقشه جهان

بررسی مهارت و اشتغال در رشته علوم سیاسی (بررسی تاریخی وضع موجود)

جمعه بیست و دوم بهمن ماه 1400

سلسله نشست های بررسی و ارزیابی نسبت علم سیاست و جامعه ایرانیphoto_2022-02-09_17-38-07

نشست دوم:
بررسی مهارت و اشتغال در رشته علوم سیاسی (بررسی تاریخی وضع موجود)

سخنرانان:
 دکتر ابراهیم متقی
دکتر مجتبی مقصودی
دکتر مجید توسلی رکن آبادی
دکتر قدت احمدیان

دبیر نشست:
دکتر محمدسالار کسرائی

همراه با ارائه گزارش از طرح پژوهشی علم سیاست و جامعه ایرانی (از منظر آموزش، مهارت و اشتغال) توسط دکتر عبدالرحمن حسنی فر

 یکشنبه 24 بهمن 1400، ساعت 18/30

پخش از طریق لینک زیر (ورود با گزینه میهمان):

 https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/politicalscience

با سخنرانی های زنده خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علوم سیاسی ایران همراه باشید.