ایران در نقشه جهان

زبان و سیاست در خاورمیانه

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی، مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادیphoto_2022-02-18_10-47-18 دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند:

«زبان و سیاست در خاورمیانه»

سخنرانان: 
دکتر سید محسن حسینی مؤخر (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره)
دو قرن ستیز؛ سیاه نامه دویست ساله  استعمار در فارسی ستیزی و فارسی هراسی

دکتر روح الله اسلامی (استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد)
حكومت ايران، زبان فارسي و تاثير آن بر سياست داخله و خارجه

دکتر محمدعلی بهمنی قاجار (مدرس حقوق بین الملل دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری)
مبانی نظری و تاریخی زبان ملی در ایران

دبیر جلسه: دکتر مهدی زیبائی


زمان: دوشنبه 02 اسفند 1400 ساعت 20   

   
پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.