ایران در نقشه جهان

خاورميانه پژوهي در ايران ؛ نقص ها ، چهره ها و آورده ها

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

 مركز پژوهش هاي علمي و استراتژيك خاورميانه با همكاري انجمن علوم سياسي ايران برگزار مي كنند؛photo_2022-02-21_21-30-30

 دومین پيش نشست همايش دوسالانه بين الملليِ " نظم منظقه اي و ساختار اجتماعي  در خاورميانه ؛ از نظريه تا عمل " 

 موضوع  بحث و روايت ؛ 

 خاورميانه پژوهي در ايران ؛ نقص ها ، چهره ها و آورده ها 

 

 با سخنان ؛ 

 آقاي محمد علي مهتدي ؛ پژوهشگر ارشد و پيش كسوت مركز مطالعات خاورميانه 

دكتر سيد اسدالله اطهري ( پژوهشگر ارشد مركز مطالعات خاورميانه ) 

 دكتر مهدخت ذاكري ( مدير گروه مطالعات تروريسم نوين ) 

 

 مدير نشست ؛ دكتر جواد حيران نيا ( مدير گروه مطالعات خليج فارس و كشورهاي همجوار ) 

 

 زمان ؛ سه شنبه سوم اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا  ١٨/٣٠

 

 لينك حضور و بحث:

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar