ایران در نقشه جهان

سومین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل

چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:WhatsApp Image 2022-03-09 at 12.56.15 PM

سومین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل

محور نشست: «جایگاه و نقش بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه»

سخنرانان:
دکتر اصغر کیوان حسینی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی) 
موضوع: امریکا و نظم منطقه ای در خاورمیانه

دکتر محسن شریعتی نیا (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)
موضوع: چین و نظم منطقه ای در خاورمیانه

دکتر حمیدرضا عزیزی (پژوهشگر موسسه مطالعات امنیتی و بین المللی، برلین- آلمان)
موضوع: روسیه و نظم منطقه ای در خاورمیانه

مدیر نشست:
دکتر سید احمد فاطمی نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) 

تارنمای کنفرانس:                       Yun.ir/ipsainternational1
رایانامه کنفرانس: mideasconf@gmail.com; hamayesh@ipsa.ir (Cc)

زمان: شنبه 21 اسفند 1400 ساعت 19

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsa
حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.