ایران در نقشه جهان

روندهاي عمومي تصميم گيري در بخش عمومي ايران

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401

photo_2022-05-22_16-47-44
کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

روندهاي عمومي تصميم گيري در بخش عمومي ايران

سخنران:
دكتر رضا وفايي يگانه

دبیر جلسه: 
 راضیه امامی میبدی

دوشنبه ٢ خرداد ١٤٠١ ساعت ٢٠:٤٥ 

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsaregulation