ایران در نقشه جهان

درگذشت دکتر احمد ساعی

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401


بسمه تعالی

انجمن علوم سیاسی ایران درگذشت دکتر احمد ساعی استاد پیشکسوت علوم سیاسی  را  به خانواده آن مرحوم، استادان و دانشجویان علوم سیاسی تسلیت می گوید. دکتر احمد ساعی دغدغه ایران داشت و سال ها در راه اعتلای ایران کوشید و در این راه به تربیت دانشجویان و توسعه علم سیاست اهتمام داشت. از خدای بزرگ مسئلت می کنیم که رحمت واسعه خویش را بر آن استاد گرانقدر بگستراند.

هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران