ایران در نقشه جهان

نشست تخصصی بررسی تجربه‌های سیاستگذارای هویتی در اندونزی و فنلاند

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401

دبیرخانه همایش ملی هویت و سیاستگذاری در ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران  برگزار می‌کند:photo_2022-05-29_16-03-37


 نشست تخصصی بررسی تجربه‌های سیاستگذارای هویتی در اندونزی و فنلاند

سخنرانان:
1- دکتر بهاره سازمند ، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
2-دکتر رکسانا نیکنامی ، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 زمان : دوشنبه، 9 خرداد، ساعت 10 الی 12

مکان : سالن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علم سیاسی دانشگاه تهران

سایت: Siasathoviat.isu.ac.ir 
رایانامه: siasat.hoviat@gmail.com 

شرکت برای عموم آزاد است.