ایران در نقشه جهان

بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی

يکشنبه سی ام مرداد ماه 1401

کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:WhatsApp Image 2022-08-20 at 6.57.09 PM

بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی

سخنرانان:
حسام عزت آبادی پور، مسئول میز تخصصی مشارکت‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس
گل خانم باقري نيا، مديرعامل انجمن دنياي سالم

دبیر جلسه: 
راضیه امامی میبدی

دوشنبه ٣١ مرداد ١٤٠١ ساعت ٢١ 

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/ipsaregulation

با سخنرانی های زنده کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی همراه باشید.