ایران در نقشه جهان

آیین گرامیداشت صد و بیست و سومین سالروز تاسیس مدرسه علوم سیاسی ایران

يکشنبه شانزدهم بهمن ماه 1401

«آیین گرامیداشت صد و بیست و سومین سالروز تاسیس مدرسه علوم سیاسی ایران» 
(۲۸ آذرماه ۱۲۷۸)


سخنرانان: 
(به ترتیب حروف الفبا)

▫️دکتر کیومرث اشتریان
▫️دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی
▫️دکتر ابوالفضل دلاوری
▫️دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
▫️دکتر الهه کولایی
▫️دکتر ابراهیم متقی
▫️دکتر مجتبی مقصودی


 دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۹

 به صورت مجازی از بستر اسکای روم 
https://www.skyroom.online/ch/atu/politic-union