ایران در نقشه جهان

دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران موضوع: «نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل»

يکشنبه شانزدهم بهمن ماه 1401

photo_2022-12-29_20-12-15کمیته  روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا و انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار می کند: 
  
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران
موضوع: «نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل»

سخنرانان:
دکتر مجید بزرگمهری (دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره)
عنوان سخنرانی: مواضع چین و روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران بر پایه قطعنامه های شورای امنیت

دکتر حاکم قاسمی (دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره)
عنوان سخنرانی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ حرکت در مارپیچ تناقض ها

دکتر مهدی زیبائی (استادیار روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی ره)
عنوان سخنرانی: انقلاب های اجتماعی و محیط «بین الملل»: نمونه مورد مطالعه انقلاب اسلامی ایران

مدیر نشست:
شهلا نجفی (دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره)
زمان: دوشنبه 12 دیماه 1401 ساعت 00-9 لغایت 00-11
مکان: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم انسانی، سالن 750