ایران در نقشه جهان

چهارمين پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی با عنوان 《سیاست داخلی و مسائل سیاسی ایران 》

يکشنبه شانزدهم بهمن ماه 1401

photo_2023-01-14_14-14-56 (2)انجمن علوم سیاسی ایران شعبه کرمان و کمیته مسائل ایران انجمن‌ علوم سیاسی با همکاری گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن‌ علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می کند:
چهارمين پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی با عنوان 《سیاست داخلی و مسائل سیاسی ایران 》


سخنرانان:
دکتر عباس حیدری(عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان )
کاستی ها و بایستی های فقه سیاسی در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران 
دکتر جلال میرزائی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان )
علل افول جایگاه مجلس شورای اسلامی از نهادی تصمیم گیر به نهادی در حاشیه قدرت
دکتر حسین معین آبادی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان )
فهم تحولات ۱۴۰۱ بر اساس نظریه تجمیعی ائتلاف های داخلی و بین‌المللی(چارچوب نظری جان فوران)
مدیر نشست:
دکتر یحیی کمالی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان)
نگاهی آسیب شناسانه به پژوهش های مرتبط با مسائل سیاسی ایران 


زمان: دوشنبه ۲۶ دی / ساعت ۱۷


مکان: تالار مجازی دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس:
ocvc.uk.ac.ir/law