ایران در نقشه جهان

گزارش نشست سهم افراد دارای معلولیت از بودجه 1402

شنبه بیست و سوم ارديبهشت ماه 1402

سمانه اسکندری
دوشنبه، 22 اسفند 1401، نشست سهم افراد دارای معلولیت از بودجه 1402 به همت کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. سخنران این نشست، محمد جودی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت بود و اداره جلسه را نیز دکتر معصومه سلطانی، دبیر کمیته سیاست اجتماعی و معلولیت بر عهده داشت.
محمد جودی سخنان خود را با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان آغاز و اظهار کرد: علیرغم اینکه ماده 30 این قانون دولت را موظف به در نظر گرفتن بودجه لازم برای اجرای آن کرده، اما ردیف بودجه اختصاصی آن در لایحه بودجه 1402 حذف شده است. 
وی با اشاره به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اضافه کردن بودجه مربوط به این قانون به بودجه سازمان بهزیستی که در پاسخ به اعتراضات و مکاتبات صورت گرفته بود، این توجیه را نامناسب و خلاف قانون دانست.
این فعال حقوق افراد دارای معلولیت با انتقاد از عدم شفافیت در اختصاص این بودجه به سازمان بهزیستی ادامه داد: مشخص نیست که بودجه تخصیص داده شده به چه میزان و در کدام بخش باید هزینه شود.
وی مشکل عمده دیگر را در نظر نگرفتن بودجه کافی دانست و توضیح داد: ماده 27 قانون حمایت از معلولان مبنی بر تخصیص حد اقل دستمزد به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد تا کنون به خاطر کمبود بودجه اجرایی نشده است.
جودی با اشاره به کمبود بسیار شدید بودجه در زمینه تامین مستمری و حق پرستاری برای افراد دارای معلولیت ادامه داد: طبق برآورد، مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت به ازای هر فرد نیاز به هزینه 12 میلیون تومان دارند که سازمان بهزیستی تنها 3 میلیون تومان آن را تامین می کند و این امر موجب تعطیلی این مراکز و کاهش کیفیت خدمات آن ها می شود.
این فعال حقوق افراد دارای معلولیت بزرگ ترین کم لطفی به افراد دارای معلولیت را از جانب سازمان برنامه و بودجه دانست و بیان کرد: این سازمان بودجه مورد نیاز بهزیستی را در لایحه بودجه لحاظ نمی کند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت های نظارتی پیش بینی شده در قانون اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کمیته نظارت، سازمان بازرسی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت لازم را در این زمینه نداشته اند.