ایران در نقشه جهان

ترجمه متون در حوزه سیاست بین الملل؛ ده نکته کلیدی

چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه 1392

 

موازین یازده گانه ترجمه درست و مؤثر از نگاه علی رضا طیب


اولین نکته و شرط مؤثر شدن این است که مترجم و محقق دغدغه ای ملی داشته باشد و با قصد کمک به وضعیت موجود، کاری بکند، همه هم نسلان من (علی رضا طیب) دغدغه داشتند ولی این دغدغه در نسل پس از ما، اندک است که نیاز به تقویت دارد.دومین شرط در ترجمه این است که مترجم، راهنمایی داشته باشد که یا با ترغیب و یا با انذار (تنبّه)، مترجم آماتور را به پیش براند. سومین لازمه، این است که مترجم، کار ترجمه را ارجمند بشمارد و با انگیزه و شوق نسبت به این کار مبادرت ورزد. چهارمین خصیصه ضروری این است که مترجم، سواد لازم را در حوزه ترجمه ای خود داشته باشد و عالمانه به برگرداندن متن بپردازد. پنجمین شرط عبارت است مداومت و اجتناب از فاصله انداختن در کار ترجمه. دانستن زبان فارسی به عنوان زبانی فاخر و با ظرفیت، ششمین شرط برای توفیق در کار ترجمه است. هفتمین شرط عبارت است از شروع مناسب از یک متن نسبتا سبک و نه لزوماً ژورنالیستی. هشتمین لازمه، انتخاب متن در حوزه ای است که در آن خلأ وجود دارد و بر این اساس، ترجمه متون تکراری اصلاٌ توصیه نمی شود. دقیق نوشتن مهم تر از سلیس نوشتن است و این نهمین توصیه ای است که باید در کار ترجمه جدی گرفت. دهمین نکته قابل توجه و ارزشمند در کار ترجمه، محترم شمردن تجربه بزرگان و مشورت با متخصصان امر و بألاخره اصلاح اشتباهاتی است که معمولاً رخ می دهد.

 

گزارش :  گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

http://fa.merc.ir/View/tabid/127/ArticleId/2295/.aspx