ایران در نقشه جهان

«فراخوان همایش تاریخ و علوم سیاسی»

سه شنبه بیست و دوم بهمن ماه 1392

 

گروه تاریخ و همکاری های میان رشته ای برای بستر سازی گفتگوها و همکاری های میان مورخان و تاریخ پژوهان با اصحاب دیگر رشته ها همایش دوسالانه ای را با عنوان تاریخ و همکاری های میان رشته ای طراحی کرده است که نخستین آن با عنوان «تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای» در اسفندماه 1390 برگزار شد. به خواست و یاری خدا دومین همایش از سلسله همایش های دوسالانه یاد شده در اسفند ماه سال جاری با عنوان تاریخ و علوم سیاسی برگزار خواهد شد.هدف آن است که فرصتی هر چند کوتاه و اندک برای گفتگو و تبادل آراء میان  متخصصان و صاحبنظران این دو رشته در باره شرایط و امکانات و ضرورت ها و مقتضیات همکاری میان رشته ای فراهم آورد. مقالات ارائه شده به دبیرخانه همایش بایستی با این هدف همخوانی داشته و در چارچوب محورهای فراخوان باشند :

 

محورهای همایش :

 

1. مبانی معرفت شناسی، مفاهیم، نظریه ها :

 

 • ضرورت ها (ضرورت های تعامل و همکاری دو رشته)
 • امکان ها(امکان ‌های معرفتی و نظرورزانه تعامل و همکاری دو رشته)
 • موانع (موانع نظری تعامل و همکاری دو رشته)
 • آسیب ها (آسیب شناسی تعامل و همکاری دو رشته)
 • بایدها و نبایدها (بایدها و نبایدهای مهم در تعامل و همکاری دو رشته)

و ...

 

2. روش شناسی، رهیافت ها و تکنیک ها :

دستاوردهای روش شناختی ناشی از تعامل و همکاری میان تاریخ و علوم سیاسی

 

 • تاریخ، علوم سیاسی و رهیافت های نهادگرایانه
 • ساختار و عاملیت در همکاری تاریخ و علوم سیاسی
 • تاریخ، علوم سیاسی و روش های کمی و کیفی
 • تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و ... در همکاری تاریخ و علوم سیاسی

و ...

 

3. حوزه های تعامل بین تاریخ و علوم سیاسی :

 

 • تحول تاریخی نهادهای سیاسی (دولت، احزاب، حکومت، دیوان سالاری و...- با تأکید بر ایران و جهان اسلام)
 • تحول تاریخی جامعه مدنی (با تأکید بر ایران و جهان اسلام)
 • تاریخ، قدرت، جنسیت، نژاد، طبقه، زبان، ایدئولوژی، دین، فرهنگ و ...
 • تاریخ از پائین و سیاست مقاومت (جنبش‌ها ، نهضت‌ها و ...)
 • تاریخمندی و ناتاریخمندی مفاهیم آزادی، عدالت و برابری
 • تاریخ، سیاست و یوتوپیا
 • تاریخ و نظم دموکراتیک
 • تاریخ، سیاست و موعودگرایی
 • تاریخ، سیاست و هویت
 • تاریخ، سیاست و نظریه نخبه‌گرایی
 • اصطلاح شناسی سیاسی- تاریخی متون تاریخی، ادبی، دینی و ...
 • معناکاوی اصطلاحات  و مفاهیم سیاسی در متون تاریخی، ادبی، دینی و ...

و ...

 

4. تجربه تعامل: آموزش و پژوهش

 • وضعیت آموزش و پژوهش در گروه های آموزشی تاریخ و علوم سیاسی از منظر همکاری‌های میان دو رشته
 • آسیب شناسی آموزش و پژوهش در گروه های آموزشی تاریخ و علوم سیاسی
 • نقد و بررسی برنامه های درسی رشته تاریخ و علوم سیاسی در همه مقاطع
 • تاریخ و سیاست در ذهن و زبان ایرانی(ذهنیت توطئه، اسطوره سازی، قهرمان‌گرایی، گذشته‌گرایی و ...)
 • آسیب‌شناسی   بازنمایی تاریخ و امر سیاسی در رسانه‌های ایران
 • انجمن‌ها و مؤسسات و نهادهای هر دو رشته در ایران و جهان و چند و چون همکاری‌ها ی آنها

و ...

 

زمان برگزاری همایش:

24 و 25 اردیبهشت ماه 1393

آخرین مهلت ارسال چکیده ها: 3 اسفند ماه 1392

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 20 فروردین ماه 1393

 

نحوه ارسال آثار:

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به آدرس پست الکترونیکی inter@pte.ac.ir، گروه تاریخ و همکاری های میان رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام ارسال نمایند.

 

ضوابط پذیرش مقالات :

1. حجم مقالات حداکثر 6000 کلمه باشد

2. مقاله باید مشتمل بر بخش­های زیر باشد :

*چکیده و واژگان کلیدی تحقیق

*مقدمه: شامل طرح مسأله پژوهش و پیشینه آن، روش تحقیق و بیان هدف

*بدنه اصلی مقاله مشتمل بر بحث و بررسی فرضیه/فرضیات تحقیق و ارائه تحلیل­های مناسب با موضوع

*نتیجه
*فهرست منابع و مآخذ

3. معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پانویس درج شود.

4. ارجاعات باید به صورت پانویس و در انتهای هر صفحه درج شود.

5. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام، نام خانوادگی، مرتبه ی علمی، شماره تلفن نویسنده و دانشگاه یا موسسه مربوطه و نشانی پست الکترونیکی) در صفحه نخست ذکر گردد.

6. هر مقاله در دو نسخه ی Word  و PDF به دبیرخانه ی همایش ارسال گردد.