ایران در نقشه جهان

همایش ملي فضاي مجازي و هويت

چهارشنبه سی ام بهمن ماه 1392

بدين وسيله از كليه علاقمندان، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان محترم دعوت بعمل مي آيد كه در اين همايش حضور بهم رسانند. جهت قدرداني از همكاري و مساعدت تمامي استادان و پژوهشگراني كه آثار خود را براي دبيرخانه ارسال كرده‌اند، كتاب «مجموعه چكيده­های همايش» در محل برگزاری همایش توزیع خواهد شد.

دكتر شقايق حيدري، دبير علمي همايش، در اين رابطه مي گويد: «از حدود 350 چكيده ارسالي به همايش، 195 چكيده امتياز علمي مناسب را كسب كرده و در كتاب چكيده مقالات منتشر شده اند. از ميان حدود 160 مقاله ارسالي به همايش نيز پس از ارزيابي علمي و طي فرآيند داوري، 12 مقاله براي ارائه به صورت سخنراني برگزيده شد. همچنین   در اين همايش، برخي مقالات امتياز لازم براي ارائه به صورت پوستر را كسب كردند كه در روز همايش اين مقالات نيز براي علاقمندان در محل همايش ارائه خواهد شد.

جهت اطلاع وآشنایی بیشتر مخاطبان باهمایش ،عناوين برخي از مهمترين مقالات ارائه شده در همايش عبارتند از: «مطالعه تأثیر استفاده از سایت­های شبکه اجتماعی بر هویت ملی دانشجویان»، «ترسيم آينده شناسانه از هويت ايراني اسلامي در فضاي مجازي»، «بررسی تأثیر فضای مجازی (اینترنت) بر هويت ملي»، «بررسی سبك­هاي هويت، احساس تنهایی و ترس از صميميت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار»، «بررسی رابطه بین استفاده از فضای اینترنت و شکل گیری هویت ملی جوانان»، «نقش فضای مجازی در آموزش دیگر باوری و تولید علوم انسانی غیر بومی»، «فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه فضای مجازی وهویت»، «تاثیرآسیب نهاد خانواده در فضای مجازی برهویت ایرانی»، «آسیب­شناسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی (تطابق‌ها- آسیب‌ها و راهکارها)» و...».

کتاب و لوح فشرده چکیده مقالات، در خلال برگزاری همایش توزیع خواهد شد. دست اندرکاران همایش درصدند با تلاش فراوان کتاب مجموعه مقالات را در آينده نزديك منتشر و ارایه نمایند.

شايان ذكر است كه به شركت كنندگان در همايش نيز «گواهي حضور در همايش» ارائه خواهد شد

در اطلاعیه های بعدی  نکات بیشتری درباره همایش و برنامه برگزاري آن  اعلام خواهد ­شد.

مسئول هماهنگی:خانم تکلو-09197957218