ایران در نقشه جهان

گپ و گفت با پیشکسوتان دانش سیاست

چهارشنبه هفتم اسفند ماه 1392
بسمه تعالی
 
خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کنند:
 
گپ وگفتگو با پیشکسوتان دانش سیاست
 
با حضور:
دکتر علیرضا ازغندی
دکتر نسرین مصفا
                                                                         
-         ذکر خاطرات  
-         انتقال تجارب علمی
-         پاسخ به سوالات مخاطبان
 
زمان: پنج شنبه   92/12/8  ساعت 9:30 الی 12
مکان: خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی