ایران در نقشه جهان

حلبچه از شین به ژین

يکشنبه هیجدهم اسفند ماه 1392
 
بسمه تعالی
 
انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:
حلبچه از شین به ژین
(رویکردی ایرانی به تراژدی حلبچه 26 سال پس از وقوع)
سخنرانان:
د.صادق زیباکلام، د.اسعد اردلان، د.جهانگیر کرمی، د.قطب الدین صادقی، محمد صدیق احمد (جگرخون)، احمد ناطقی،  د.حسین اردستانی، صادق خرازی، د.جعفر حق پناه، حکمت فایق عارف، د.عبدالکریم حسین زاده
 
دبیر همایش: اردشیر پشنگ
 
 
زمان : سه شنبه 20 اسفند، ساعت 14 تا 18

مکان : تهران، خ استادنجات الهی (ویلا)، جنب خ ورشو، خانه ی اندیشمندان علوم انسانی