ایران در نقشه جهان

انتشار شماره ی جدید فصلنامه ی انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1392

 

 کاربران محترم جهت بهره برداری از مقالات آن می توانند به سایت پژوهشنامه علوم سیاسی، به آدرس  http://www.ipsajournal.ir/  مراجعه نموده و متن کامل مقالات این شماره و شماره های پیشین را دریافت نمایند. پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 8، شماره 4، پاییز 1392. در این شماره میخوانید:

 

 

  • روش پژوهش کیفی / قاسم افتخاری
  • حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید / حاتم قادری؛ محرم طاهرخانی
  • امر سیاسی / مرتضی بحرانی
  • الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست / حسن ملائکه
  • بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران/ سید جواد صالحی؛ الله کرم مشتاقی
  • زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی / مریم السادات اسعدی فیروزآبادی
  • روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست / علیرضا سمیعی اصفهانی