ایران در نقشه جهان

انتشار سی و سومین شماره پژوهشنامه علوم سیاسی

سه شنبه بیست و ششم فروردين ماه 1393
کاربران محترم می توانند با مراجعه به وب سایت پژوهشنامه علوم سیاسی، نشریه علمی پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران، به آدرس  http://www.ipsajournal.ir، متن کامل مقالات این شماره و شماره های پیشین را دریافت نمایند.
 
در این شماره می خوانید:
-  پیامدهای انقلاب از دیدگاه کارل پوپر / حمیدرضا جلایی پور؛ مجید فولادیان
-  تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی / مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار
-  تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی‌جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره‌های مختلف / کریم رضادوست؛ عبدالرضا نواح؛ صادق پیوسته
-  درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336) / وحید سینایی؛ زهرا مظفری پور
-  الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره) / محمدعلی بصیری؛ مرضیه توکل نیا؛ داود نجفی
-  فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده) / یعقوب احمدی
-  رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی در پیش از انقلاب اسلامی 1357ش / حسن حضرتی؛ محمدحسن پورقنبر