ایران در نقشه جهان

فرهنگ کارجمعی و الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی با سخنرانی آقای دکتر فیروز رازنهان در انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه 1393

از سلسله نشست های اندیشه ورزی درباره ی مدل اسلامی-ایرانی پیشرفت که توسط انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود، نشست سوم با موضوع  فرهنگ کار جمعی و الگوی پیشرفت  اسلامی ایرانی  با سخنرانی آقای دکتر فیروز رازنهان مدرس دانشگاه و مدیراجرایی تدوین  نقشه مهندسی فرهنگی کشور برگزار می شود. 

لازم به ذکر است تاکنون اولین و دومین نشست با موضوع بررسی اخلاق پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جامعه ایرانی با سخنرانی آقای دکتر احد فرامرز قراملکی و امکان ارائه الگوی بومی پیشرفت(ضرورتها و الزامات نظری) با سخنرانی دکتر ابوالفضل پاسبانی برگزار شده است.

این نشست در تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت ساعت 18در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می گردد و حضور برای عموم آزاد است.

 

 

آدرس دفترانجمن : خیابان انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین خیابان دانشگاه و فخررازی،  پلاک 1، طبقه ی همکف