ایران در نقشه جهان

آسيب شناسي الگوهاي پيشرفت و توسعه در ايران بارويكرد مطالعات سیاسی با سخنرانی آقای دکتر حبیب اله فاضلی

يکشنبه چهارم خرداد ماه 1393

چهارمین نشست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی آقای دکتر حبیب اله فاضلی عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود. ایشان در این نشست به آسيب شناسي الگوهاي پيشرفت و توسعه در ايران بارويكرد مطالعات سیاسی می پردازند. زمان و مکان  این نشست روز شنبه مورخ 10 خرداد ساعت 17 در محل انجمن علوم سیاسی ایران می باشد. شرکت در این نشست ها برای عموم آزاد است.