ایران در نقشه جهان

برگزاری پنجمین نشست الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی با سخنرانی دکتر حسین سیف زاده

شنبه هفدهم خرداد ماه 1393

پنجمین نشست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی آقای دکتر حسین سیف زاده با عنوان "زیستمان سیاسی و امکان شکوفندگی انسانی از طریق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"  برگزار می شود.

دکتر حسین سیف زاده استاد تمام  بازنشسته علوم سیاسی، روابط بین الملل دانشگاه تهران هستند و پست دکتری از دانشگاه هاروارد دارند. درحال حاضر نیز استاد مونتگمری کالج-راکویل در مریلند امریکا می باشند.

این نشست روز سه شنبه 20 خرداد ساعت 18 در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می گردد. شرکت در این نشست ها برای عموم آزاد است.

 

آدرس دفترانجمن: خیابان انقلاب – خیابان لبافی نژاد – بین خیابان دانشگاه و فخررازی - پلاک 1 طبقه همکف