ایران در نقشه جهان

جلسه نقد و بررسي کتاب حکمت، معرفت و سیاست در ایران

شنبه نوزدهم مهر ماه 1393

انجمن علوم سیاسی ایران پیرو برنامه سلسله جلسات نقد و بررسی کتاب برگزار مي كند


جلسه نقد و بررسي کتاب حکمت، معرفت و سیاست در ایران


 با حضور مولف دکترمهدی فدایی مهربانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران


و
نقادان


دکتر احمد بستانی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی


دکتر رضا اکبری نوری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب


سه شنبه 22 مهرماه 1393
17:30 الی 19:30


مکان: خیابان انقلاب ، خیابان لبافی نژاد، بین خیابان فخر رازی و خیابان دانشگاه ، نبش کوچه انوری ، پلاک 1 .طبقه همکف . درب خیابان .انجمن علوم سیاسی ایران .تلفن تماس : 66974140