ایران در نقشه جهان

همایش تبیین مفهوم اعتدال برگزار شد

جمعه پنجم مهر ماه 1392

در آغاز همایش، پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، دکتر حسین سلیمی، دبیر علمی همایش و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری اذعان داشتند که سبک و گونهء  جدیدی از اندیشیدن و شیوهء تازه ای از کنش سیاسی در ایران متولد شده است که می تواند منشأ تحولاتی بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی باشد. هم چنین، دکتر سلیمی اشاره کردند که هدف از برگزاری این همایش بررسی مفهوم اعتدال و نتایج حاصل از آن خواهد بود.
در ادامه مراسم افتتاحیه، دکتر علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی و عضو هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی، اعتدال را تلاشی برای کنارهم آوردن توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و عدالت دانستند و امیدوار بودند که مردم در سایه جامعه اعتدال گرا به خواسته های خود دست یابند.
سپس، دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، اعتدال را امری در مقابل افراط و تفریط نامیدند که علم ، اخلاق و عقلانیت ریشه های آن است و سرپیچی از هرکدام فرد را در ورای جهل غرق خواهد ساخت. 
مراسم افتتاحیه در حالی به پایان رسید که دکتر محمد حسین ملایری، مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، پیامی از جانب رئیس دولت تدبیر و امید قرائت کرد. روحانی ضمن تقدیر از همت دانش آموختگان علم سیاست این همکاری را ارزشمند دانست و به تحقق اعتدال  ابراز امیدواری کرد.
در ادامه همایش و در نشست علمی نخست، به بررسی مفاهیم بنیادی و مبانی نظری اعتدال پرداخته شد. استادانی همچون:
دکتر صادق آئینه وند، استاد دانشگاه تربیت مدرس؛ محمد جواد غلامرضا کاشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ داوود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ محسن الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و محمدحسین ملایری به ترتیب پیرامون موضوع مذکور مباحث خود را ارائه دادند.
بعد از استراحتی حدود یک ساعت ونیم، نشست علمی دوم با موضوع اعتدال در حوزه سیاست با سخنرانی دکتر حسین سلیمی آغاز شد. پس از آن دکتر ابوالفضل دلاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ محمد رضایی، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران، سید جلال دهقانی فیروز آبادی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و النهایه سید کاظم سجادپور، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین املل وزارت امور خارجه به تبیین مفهوم اعتدال پرداختند.
نشست سوم در صبح روز چهارشنبه، با سخنرانی دکتر سیدحسین سراج زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، ادامه یافت. در این نشست علاوه بر سراج زاده؛ محمد فاضلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک؛ مجتبی مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس انجمن علمی علوم سیاسی ایران؛ محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی؛ حمیدرضا جلالی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ هادی خانیکی،استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ سعید معیدفر، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ فرشاد مومنی و سعید لیلاز به واشکافی موضوع اعتدال در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند.
همایش در حالی به پایان رسید که دکتر سلیمی به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداخت و امیدوار بود که برگزاری این چنین همایش هایی با محوریت اعتدال در راستای دست یابی به یک چارچوب مفهومی و عملیاتی تداوم یابد.