ایران در نقشه جهان

گزارشی از کنفرانس خبری همایش ملی تبیین اعتدال

سه شنبه بیست و ششم آذر ماه 1398

در ابتدا دکتر سلیمی با بیان این نکته که در ایران همواره طرح تفکرات جدید و اندیشه های تازه با تحولات سرنوشت ساز سیاسی همراه بوده است ، تبیین کردن مفهوم اعتدال را خواسته اکثریت جامعه از سطوح بالای حکومتی تا توده مردم، پس از انتخابات اخیر  دانست  و اذعان داشت که  همایش ملی تببین اعتدال  در صدد پاسخ گویی به این خواسته جمعی می باشد. وی تاکید کرد که برگزاری این همایش اقدام مشترکی از سوی انجمن های علمی علوم سیاسی، جامعه شناسی ، مطالعات فرهنگی و نیز مرکز تحقیقات استراتژیک بوده و بنا به خواسته شخص دکتر روحانی صورت پذیرفته است.
در ادامه دکتر فاضلی با تاکید بر این نکته که اندیشه اعتدال هرگز برای آقای روحانی مفهومی قریب نبوده است به سابقه حضور ایشان در حزب اعتدال و توسعه اشاره کرده و اظهار داشتند که  دفتر ایشان در مرکز مطالعات استراتژیک  از پیش از انتخابات تا کنون مرکز مطالعه و بررسی این مفهوم بوده است و بدین منظور کارگروه تخصصی نیز زیر نظر دکتر ربیعی(وزیر کار و رفاه اجتماعی)  تشکیل شده است . وی برگزاری این کنفرانس را گام دیگری درراستای همین هدف عنوان کرده و گفت که این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت .
دکتر قانعی راد نیز در دنباله بحث با اشاره به اینکه در طول دو دوره گذشته هرگز فرصتی برای انجمن های علمی فراهم نشد تا کارکرد دولت را به بوته نقد صحیح و دلسوزانه بکشانند این اقدام دکتر روحانی را در آغاز به کار دولت یازدهم امیدوار کننده دانست و اظهار داشت که انجمن جامعه شناسی ایران همواره این ظرفیت را دارد که رویکردی تعاملی و انتقادی با دولت داشته باشد . وی در ادامه مفهوم اعتدال را زاییده جامعه و دکتر روحانی را کنش گر موثر آن دانسته و ابرازامیدواری کرد که دولت جدید با چنین رویکردی ، شعار بدون پژوهش تصمیم گیری نکنید را عملی کند.
دکتر مقصودی ، چهارمین عضو شرکت کننده در این نشست خبری بود که در ابتدای سخنانش ضمن عرض خیر مقدم به اهالی رسانه، انجمن های علمی را نهادهایی مستقل با ظرفیت های بسیار زیاد به منظور همکاری به فراخور تحولات اجتماعی مختلف معرفی کرد که متاسفانه هرگز ازبنیه اقتصادی قوی و حمایت های مالی موثر از سوی دولت ها برخوردارنبوده اند. وی تاکید کرد که در طول 10 سال گذشته ، انجمن علوم سیاسی ایران همواره  با افراط و تفریط مخالف بوده و مشی بی طرفی و استقلال را حفظ کرده است .او همچنین با اشاره به همایش پیشین ( سیاست ، حکمرانی  و دوستی ) انجمن در یک ماه قبل از برگزاری انتخابات اخیر، اظهار داشت که در این همایش اندیشمندان علوم سیاسی ایران پیش بینی کردند دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران لاجرم باید به سمت اعتدال و دوستی پیش برود .دکتر مقصودی در آخر تاکید کرد که  انجمن ها علمی  می توانند با واقع بینی تمام و اشراف کامل به وضع موجود و آینده کشور به گفتمان سازی کمک کنند.
سپس دکتر محمد رضایی به ایراد سخن پرداختند. ایشان بر پیچیده بودن مفهوم اعتدال تاکید کرده و تصمیمات بعضا ساده انگارانه در طول دوره های گذشته را نتیجه ساده سازی و زوال مفاهیم دانستند . وی اذعان داشت که ما با ایدئولوژی اعتدال سروکار نداریم بلکه به دنبال تبیبن استراتژی برای عمل و برنامه ای برای اداره جامعه هستیم. او در نهایت گفت انجمن مطالعات فرهنگی ایران همواره خود را طرف گفت وگو و مجادله با دولت می داند و انتظار دارد دولت آقای دکتر روحانی نیز آنها را به رسمیت بشناسد.
دکتر سلیمی در ادامه برنامه و هدف همایش را برای حضار به صورت مبسوط بیان کرده و اظهار داشتند که  این همایش به خواسته شخص دکتر روحانی و با پیگیری های ایشان برگزار شده و احتمال حضور ایشان ولو برای دقایقی اندک در پنل آغازین همایش وجود دارد. وی در آخر تاکید کرد که این همایش ذاتا علمی بوده و تمامی گروه ها و جریان ها در آن شرکت داشته اند. هر چند برگزارکنندگان این همایش هیچ یک از جریانانات سیاسی روز را نمایندگی نمی کنند و همایش صبغه ای کاملا علمی و مستقل خواهد داشت.
در انتهای مراسم نیز خبرنگاران در حدود 45 دقیقه فرصت داشتند تا سوالات خود را مطرح کنند و کنفرانس خبری همایش تبیین اعتدال در ساعت 6 بعد از ظهر شنبه ، دوم شهریور ماه به پایان رسید.