ایران در نقشه جهان

خبرنامه انجمن علوم سیاسی ایران منتشر شد

چهارشنبه پانزدهم آبان ماه 1392

اولین شماره از خبرنامه انجمن علوم سیاسی ایران به همت کمیته روابط عمومی این انجمن منتشر شد.

در این شماره از خبرنامه پس از تشریح هدف از انتشار خبرنامه به قلم دکتر دبیری مهر دبیر کمیته روابط عمومی انجمن، خبر های اخیر انجمن و گزارش هایی از نشست های برگزار شده انجمن را می خوانید؛ نشست هایی همچون تاملی در نظریه انحطاط با حضور دکتر سید جواد طباطبایی و نشستی حول یکی از مقالات هابرماس با حضور دکتر رحمانی زاده دهکردی. همچنین مصاحبه با دکتر مقصودی رییس انجمن علوم سیاسی ایران، بخش دیگری از این شماره ی خبرنامه است.

ویژه نامه ای نیز با موضوع همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال که شهریور ماه امسال با مشارکت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد، به همراه این شماره از خبرنامه تهیه شده است.