ایران در نقشه جهان

کسب رتبه ممتاز و الف انجمن علوم سیاسی ایران

چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه 1392

 این موفقیت حکایت از کاری سترگ، به یاد ماندنی و نفس گیر دارد و ثمره یکسال تلاش بی وقفه و فعالیت گسترده ای است که برهیچ علاقمندی و حتی ناظر منصفی پوشیده نیست. دکتر مجتبی مقصودی رییس انجمن علوم سیاسی ایران در پی کسب این موفقیت طی نامه ای ضمن تبریک از اعضای هیات مدیره، و بازرس و مسوولین و اعضای کمیته ها و اعضای انجمن و دفاتر استانی و دانشجویان و علاقه مندان دانش سیاست تقدیر و تشکر نمودند.

اخبار مرتبط: پیام رییس انجمن علوم سیاسی به مناسبت کسب رتبه الف و ممتاز انجمن