ایران در نقشه جهان

تعامل انجمن علوم سیاسی ایران با وزارت امور خارجه

سه شنبه پنجم آذر ماه 1392

دیدارو جلسه تعدادی از اعضا و هیات مدیره انجمن علوم سیاسی با خانم افخم رییس مرکز دیپلماسی عمومی و سخنگوی وزارت امورخارجه 4 آذر برگزار شد. در این جلسه اقای دکتر مقصودی رییس انجمن علوم سیاسی ایران گزارشی از 10سال فعالیت انجمن ارایه داد و تاکید کرد امروز انجمن از ظرفیت بالا و منحصر به فردی در حوزه دانش سیاسی دارد که می توان از آن برای ارتقای قدرت ملی استفاده کرد. وی با اشاره به وجهه علمی و اسقلال نهادی انجمن ابراز امیدواری کرد از تجربه و دانش انباشته انجمن در حوزه سیاست در حل مشکلات کشور استفاده شود. در ادامه دکتر دبیری مهر عضو انجمن و دبیر کمیته روابط عمومی انجمن علوم سیاسی ایران با اشاره به موفقیت کشور دردیپلماسی هسته ای گفت این موفقیت از نتایج توجه و اهتمام به دانش سیاسی در عرصه تصمیم گیری سیاسی است که امید است استمرار یابد. خانم افخم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه وزارت امورخارجه در حوزه های راهبردی و مطالعاتی و بین المللی و دیپلماسی عمومی آماده و علاقمند است از مشورت و ظرفیت های علمی و انجمن های علمی استفاده کند گفت: امیدواریم با برنامه ریزی عملی برای 6ماه آینده شاهد انجام پروژه های مشترک بین وزارت امور خارجه و انجمن علوم سیاسی ایران باشیم و بتوانیم از دانش سیاسی برای پیشبرد سیاستهای خردمندانه استفاده کنیم. در انتهای این دیدار قرار شد ارتباط مرکز دیپلماسی وزارت خارجه با انجمن علوم سیاسی ایران با تبادل اطلاعات و جلسات دوره ای منظم استمرار یابد.