ایران در نقشه جهان

گزارش تصویری نشست "بررسی تحلیلی مسایل ایران امروز از منظر علم سیاست؛ صورت بندی و پیامدهای سیاسی- امنیتی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی"

سه شنبه هفدهم دي ماه 1398

IMG_7476IMG_7481IMG_7487IMG_7489IMG_7425IMG_7426IMG_7443IMG_7449IMG_7381IMG_7386IMG_7400IMG_7414IMG_7374IMG_7360IMG_7358