ایران در نقشه جهان

گزارش تصویری نشست «صلح در اندیشه ایرانشهری با تاکید بر آرای مرحوم استاد دکتر طباطبایی»

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

 بیست و ششمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران:

صلح در اندیشه ایرانشهری
با تاکید بر آرای مرحوم استاد دکتر طباطبایی

 سخنرانان:

جواد رنجبر درخشیلر
مصطفی نصیری
حکمت‌الله‌ملاصالحی
حامد زارع
احمد بستانی
شروین مقیمی
رضا نجف زاده
داریوش رحمانیان

photo_2023-08-26_20-49-12photo_2023-08-26_20-49-14photo_2023-08-26_20-49-18photo_2023-08-26_20-49-21photo_2023-08-26_20-49-22photo_2023-08-26_20-49-25