ایران در نقشه جهان
شنبه بیستم دي ماه 1399

سومین پیش نشست چهاردهمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه بیستم دي ماه 1399

سومین همایش ملی دولت پژوهی

يکشنبه چهاردهم دي ماه 1399

گزارشی از نشست تخصصی سیاست های کلی محیط زیست؛ فرصت ها و چالش ها

يکشنبه چهاردهم دي ماه 1399

ششمین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی

چهارشنبه دهم دي ماه 1399

برگزاری نشست تخصصی اقتصاد سیاسی بودجه ریزی عمومی

دوشنبه هشتم دي ماه 1399

دومین درسگفتار "اندیشه سیاسی، ستیز شهر و روستا"

دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه 1399

نشست "آیا فردوسی نژادپرست بود؟"

دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه 1399

«فراخوان انتخابات و افتتاحیه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه همدان»

سه شنبه هیجدهم آذر ماه 1399

میز گرد تخصصی "سیل و سیاست"

سه شنبه هیجدهم آذر ماه 1399

نشست علمی مجازی روش به مثابه ايدئولوژی "تاثير روش هاي تفنني بر نابودي عقل سياسي در ايران"

سه شنبه یازدهم آذر ماه 1399

نشست مجازی "پیامدهای سیاسی، امنیتی و حقوقی ترور شهید دکتر محسن فخری زاده"

سه شنبه یازدهم آذر ماه 1399

درسگفتار "اندیشه سیاسی، ستیز شهر و روستا"

سه شنبه یازدهم آذر ماه 1399

چهارمین نشست سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی "انتقال قدرت سیاسی در شاهنامه"

سه شنبه یازدهم آذر ماه 1399

نشست مجازی "ارتباط، هویت و موسیقی در ایران از دیر باز تا کنون"

سه شنبه یازدهم آذر ماه 1399

سمینار بین المللی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از اثرات تخریب جنگ و مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست

سه شنبه چهارم آذر ماه 1399

سلسله کارگاه های آموزشی آشنایی با فرآیند انتخابات "انتخابات و تبلیغات"

سه شنبه چهارم آذر ماه 1399

نخستین پیش درآمد کنفرانس بین‌المللی " علم سیاست، مطالعات زنان و آینده"

شنبه بیستم دي ماه 1399

چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران