ایران در نقشه جهان
چهارشنبه بیست و ششم خرداد ماه 1400

گزارش روز نهم مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه 1400

گزارش روز هشتم مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

يکشنبه بیست و سوم خرداد ماه 1400

شانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

يکشنبه بیست و سوم خرداد ماه 1400

گزارش روز هفتم مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

يکشنبه بیست و سوم خرداد ماه 1400

گزارش روز ششم مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه بیست و یکم خرداد ماه 1400

گزارش روز پنجم مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه بیست و یکم خرداد ماه 1400

گزارش روز چهارم مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه 1400

گزارش روز سوم مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه هیجدهم خرداد ماه 1400

گزارش روز دوم مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه هفدهم خرداد ماه 1400

معرفی و نقد کتاب " تصویر ، صدا ، سیاست"

دوشنبه هفدهم خرداد ماه 1400

گزارش روز نخست مدرسه بهاره انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه چهاردهم خرداد ماه 1400

برگزاری دومین مدرسه بین المللی «چشم انداز توازن قوا در آسیا در دهه نخست ۲۰۲۰»

چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1400

رونمایی و وارسی آورده ها و بايسته های؛ اخلاق ، هنجار و امر سياسی ؛ انديشه و عمل كنت و تامپسن

يکشنبه دوم خرداد ماه 1400

معرفی و نقد کتاب "روش شناسی فهم کنش اجتماعی انسان؛ با نگاهی به روش‌های رشته روابط بین الملل"

يکشنبه دوم خرداد ماه 1400

گزارش نشست‌ "اقتصاد سیاسی، بودجه ریزی عمومی"

يکشنبه دوم خرداد ماه 1400

گزارش نشست "سیاست های کلی محیط زیست؛ فرصت ها و چالش ها"

چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت ماه 1400

دومین دوره از سلسله دوره‌های آموزشی "ارایه متون سیاستگذاری عمومی به زبان انگلیسی"

چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت ماه 1400

سلسله نشست های اقتصاد سیاسی "راهبردهایی برای مواجهه با چالش ها و مشکلات دولت"