ایران در نقشه جهان
چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه 1398

برگزاری مراسم یادبود استاد ارجمند علوم سیاسی زنده یاد "دکتر جعفر جمشیدی راد"

شنبه یازدهم آبان ماه 1398

گزارش انتخابات دوره هفتم هيأت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه 1398

کارگاه "پدیدار شناسی و سیاست"

پنج شنبه دوم آبان ماه 1398

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده انجمن علوم سیاسی ایران

يکشنبه بیست و هشتم مهر ماه 1398

مساله و محورهای سیزهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران «علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیش رو»

سه شنبه دوم مهر ماه 1398

گزارش دومین نشست بین المللی "زن، صلح و امنیت پایدار"

دوشنبه یکم مهر ماه 1398

نشست تخصصی "صلح، گفتگوی جهانی هزاره سوم"

دوشنبه پانزدهم مهر ماه 1398

در ستایش اندیشه سالار سپهر سیاست

دوشنبه یکم مهر ماه 1398

برگزاری مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه یکم مهر ماه 1398

کارگاه آموزشی اخذ پذیرش، کمک هزینه و فرصت تحصیل در دانشگاه های آمریکا و کانادا

يکشنبه پنجم مهر ماه 1394

فراخوان نهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع سیاست و شهر

جمعه دوم آبان ماه 1393

فراخوان عضویت در انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه نوزدهم مهر ماه 1393

جلسه نقد و بررسي کتاب حکمت، معرفت و سیاست در ایران

چهارشنبه چهارم تير ماه 1393

تکمیل مجموعه نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چهارشنبه چهارم تير ماه 1393

آخرین جلسه از سلسلسه نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

سه شنبه سوم تير ماه 1393

گزارش نشست اعتدال و افراط : ایران در منطقه

يکشنبه یکم تير ماه 1393

نشست آخر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی آقای دکتر امیر دبیری مهر

چهارشنبه چهارم تير ماه 1393

گزارشی کوتاه از نشست آسیب شناسی الگوهای پیشرفت و توسعه