ایران در نقشه جهان
سه شنبه هفدهم فروردين ماه 1400

دوره آموزشی skype " ارایه متون سیاستگذاری عمومی به زبان انگلیسی"

شنبه چهاردهم فروردين ماه 1400

مراسم یادبود شادروان استاد دکتر سید علی اصغر کاظمی

شنبه چهاردهم فروردين ماه 1400

درگذشت استاد پیشکسوت روابط بین الملل ایران جناب آقای دکتر علی اصغر کاظمی

شنبه چهاردهم فروردين ماه 1400

همايش بين المللي "ملي شدن صنعت نفت در ايران: تاثيرات منطقه اي و بين المللي"

شنبه چهاردهم فروردين ماه 1400

معرفی و نقد کتاب "جزیره سرگردانی؛ مطالعات کاربران رسا‌نه‌های اجتماعی در ایران"

شنبه چهاردهم فروردين ماه 1400

سومین جلسه از سلسله نشست‌های "با بزرگان سیاست و اندیشه تاریخ معاصر ایران"

جمعه بیست و دوم اسفند ماه 1399

کسب رتبه A توسط انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه بیست و دوم اسفند ماه 1399

دومین پیش‌نشست سومين همايش ملی دولت‌پژوهی؛ دولت ملی و الزامات سیاست‌گذاری

جمعه بیست و دوم اسفند ماه 1399

معرفی و نقد کتاب "جزیره سرگردانی؛ مطالعات کاربران رسا‌نه‌های اجتماعی در ایران"

پنج شنبه چهاردهم اسفند ماه 1399

کتاب چکیده مقالات و کتاب مجموعه مقالات چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه نهم اسفند ماه 1399

برنامه چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه نهم اسفند ماه 1399

سومین دوره انتخابات هیات مدیره شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران

شنبه نهم اسفند ماه 1399

معرفی کتاب برابری و تفاوت: آیا می توانیم با هم زندگی کنیم؟

شنبه نهم اسفند ماه 1399

نشست مجازی "کرونا در آفریقا"

چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه 1399

نخستین نشست از سلسله نشست های «جمعه ها با کتاب»

چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه 1399

آينده پژوهي و مديريت بحران؛ مطالعه موردي: آينده نگاري بحران كرونا

چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه 1399

دوازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه 1399

پیش نشست چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران "پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ قره باغ"