ایران در نقشه جهان
سه شنبه بیستم ارديبهشت ماه 1401

کتاب چکیده مقالات نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل

سه شنبه بیستم ارديبهشت ماه 1401

برنامه نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی "نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل"

سه شنبه سیزدهم ارديبهشت ماه 1401

گزارش نشست "بررسی اثرات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر پدیده معلولیت (نشست نخست)"

يکشنبه بیست و دوم اسفند ماه 1400

گزارش نشست "مشارکت در پروژه های دولتی: از لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تا لایحه بودجه 1401"

چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه 1400

سومین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل

چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه 1400

تاریخ به مثابه هویت و دلالت هایش برای روانشناسی فردی، اجتماعی و سیاسی

چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه 1400

گزارش نشست "آثار و پیامدهای بودجه 1401 بر زندگی افراد دارای معلولیت"

دوشنبه شانزدهم اسفند ماه 1400

برنامه پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه سیزدهم اسفند ماه 1400

مشاركت در پروژه هاي دولتي: از لايحه مشاركت عمومي و خصوصي تا لايحه بودجه ١٤٠١

جمعه سیزدهم اسفند ماه 1400

گزارش نشست "مرز نشینان و مسأله معیشت: بررسی رویکردهای تنظیمگری در ایران"

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

نهمین دوره مدرسه علوم سیاسی «شهروندان و سیاست‌گذاری عمومی»

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

مرزنشينان و مسأله معيشت: بررسي رويكردهاي تنظيم گري در ايران

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

خاورميانه پژوهي در ايران ؛ نقص ها ، چهره ها و آورده ها

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

جایگاه سیاست خارجی ایران در ساختار دگرگون شونده نظام بین الملل

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

زبان و سیاست در خاورمیانه

شنبه هفتم اسفند ماه 1400

ششمین پیش نشست همایش علم سیاست: چالش ها و فرصت های ایران در تعامل جامعه،دولت و نظام جهانی

يکشنبه یکم اسفند ماه 1400

گزارش نشست "پروژه‌های دولتی نیمه‌تمام و تعارض منافع؛ از «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» تا «لایحه بودجه 1401» "

جمعه بیست و دوم بهمن ماه 1400

بررسی مهارت و اشتغال در رشته علوم سیاسی (بررسی تاریخی وضع موجود)