ایران در نقشه جهان
پنج شنبه یکم مهر ماه 1400

مراسم یاد بود استاد فقید شادروان دکتر ابومحمد عسگرخانی

پنج شنبه یکم مهر ماه 1400

نشست مجازی "راهنمایی درباره انتشار مقاله در مجلات آکادمیک انگلیسی‌زبان"

پنج شنبه یکم مهر ماه 1400

درگذشت استاد فرهیخته دکتر ابومحمد عسکرخانی

چهارشنبه سی و یکم شهریور ماه 1400

گزارش نشست" قانون جهش تولید مسکن: ابعاد و پیامدها "

شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1400

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

سه شنبه شانزدهم شهریور ماه 1400

بیانیه انتقادی 12 انجمن علمی نسبت به حکم برکناری دکتر بیژن عبدالکریمی

دوشنبه پانزدهم شهریور ماه 1400

نشست مجازی "قانون طرح جهش تولید مسکن؛ ابعاد و پیامدها"

يکشنبه چهاردهم شهریور ماه 1400

سومین همایش ملی دولت پژوهی

جمعه دوازدهم شهریور ماه 1400

گزارش نشست مجازی " ایران و تجربه تنظیم گری در منابع طبیعی "

يکشنبه هفتم شهریور ماه 1400

مراسم یاد بود استاد فقید شادروان دکتر کابک خبیری

يکشنبه هفتم شهریور ماه 1400

گزاش پنجمین جلسه از سلسله نشست های ارزیابی سیاست خارجی دولت و یازدهم و دوازدهم با نگاهی به آینده

سه شنبه دوم شهریور ماه 1400

مراسم یادبود استاد فقید دکتر احمد گل محمدی

دوشنبه یکم شهریور ماه 1400

پنجمین جلسه از سلسله نشست های "بررسی و ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم، با نگاهی به آینده"

دوشنبه یکم شهریور ماه 1400

هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

دوشنبه یکم شهریور ماه 1400

تسلیت جمعی از اساتید علوم سیاسی به مناسبت در گذشت مرحوم دکتر احمد گل محمدی

شنبه سی ام مرداد ماه 1400

درگذشت استاد ارجمند؛ جناب آقای دکتر احمد گل محمدی

يکشنبه بیست و یکم شهریور ماه 1400

اولين كنفرانس دوسالانه بين المللی "نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل"

يکشنبه هفدهم مرداد ماه 1400

چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران