ایران در نقشه جهان
يکشنبه هشتم بهمن ماه 1402

اطلاعیه شماره 1 هفدهمین همایش سالانه

سه شنبه بیست و هشتم آذر ماه 1402

هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران «آینده نظام جهانی، سیاست‌ها و الگوهای رفتار ایرانی»

جمعه بیست و چهارم شهریور ماه 1402

اولین نتیجه پیگیری ها برای بهبود وضعیت استخدامی رشته علوم سیاسی

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

بیانیه مشترک انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی مطالعات صلح ایران درمورد اخراج استادان دانشگاه

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

کارگاه هوش مصنوعی و پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

گزارش تصویری نشست «ایران در التهاب: بازخوانی حوادث سیاسی از نهم اسفند 1331 تا 28 امرداد 1332»

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

ایران در التهاب بازخوانی حوادث سیاسی از نهم اسفند 1331 تا 28 امرداد 1332

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

مدرسه تابستانه هوش مصنوعی

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

گزارش تصویری نشست «صلح در اندیشه ایرانشهری با تاکید بر آرای مرحوم استاد دکتر طباطبایی»

دوشنبه بیستم شهریور ماه 1402

فراخوان مقاله انجمن جامعه شناسی ایران

يکشنبه بیست و نهم مرداد ماه 1402

صلح در اندیشه ایرانشهری

يکشنبه بیست و نهم مرداد ماه 1402

مکاتبه رئیس انجمن علوم سیاسی ایران با وزیر آموزش و پروش

سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه 1402

دیدار هیئیت مدیره با هیئیت مدیره پیشین و کاندیداهای دور جدید

سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه 1402

کارگاه با موضوع ؛ خوانش لاکانی امر سیاسی در بستر امر انضمامی

سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه 1402

جایگاه زنان در امر سیاسی و اجتماعی عصر حاضر

جمعه بیستم مرداد ماه 1402

نگاهی به رویکرد اخیر وزارت آموزش و پرورش در استخدام افراد نابینا؛ علل، آثار و نحوه مواجهه

جمعه بیستم مرداد ماه 1402

گزارش از هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران