ایران در نقشه جهان
سه شنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1398

وبینار "چرا ما از تاریخ نمی آموزیم؟"

يکشنبه هیجدهم اسفند ماه 1398

وبینار "تاریخِ تاریخنگاری اندیشه‌ی سیاسی در ایران"

شنبه هفدهم اسفند ماه 1398

اطلاعیه مهلت ارسال نسخه نهایی کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی

جمعه شانزدهم اسفند ماه 1398

اطلاعیه "جامعه ایرانی پدیدارشناسی "

دوشنبه پنجم اسفند ماه 1398

تعویق کلیه ی برنامه های انجمن علوم سیاسی ایران تا اطلاع ثانوی

يکشنبه چهارم اسفند ماه 1398

جشن "یکصدمین سالگرد تاسیس رشته روابط بین الملل" تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاد

شنبه سوم اسفند ماه 1398

کارگاه "تحلیل شبکه اجتماعی برای محققان علوم انسانی"

پنج شنبه یکم اسفند ماه 1398

افتتاح و برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران شعبه ایلام

سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه 1398

جشن یکصدمین سال تاسیس رشته روابط بین‌الملل

سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه 1398

نشست تخصصی"بررسی تهدید داعش برای افغانستان و چشم انداز صلح"

يکشنبه بیستم بهمن ماه 1398

برگزاری نشست "گفتگوهای راهبردی؛ راهبردهای ارتقاء اثر بخشی نظام سیاست گذاری کشور"

سه شنبه هشتم بهمن ماه 1398

گزارش نشست "چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در پرتو تحولات جدید"

چهارشنبه دوم بهمن ماه 1398

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند: نشست "چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در پرتو تحولات جدید"

سه شنبه هفدهم دي ماه 1398

گزارش کامل نشست علمی بررسی تحلیلی مسایل ایران امروز از منظر علم سیاست "صورت بندی و پیامدهای سیاسی- امنیتی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی"

يکشنبه پانزدهم دي ماه 1398

نشست "صورت بندی و پیامدهای سیاسی - امنیتی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی"

يکشنبه پانزدهم دي ماه 1398

تغییر برنامه نشست "صورت بندی و آینده پژوهی ناآرامی های آبان ماه ۱۳۹۸" روز دوشنبه 16 دی ماه 1398

چهارشنبه یازدهم دي ماه 1398

گزارش نشست تخصصی "صد سالگی روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات منطقه ای"

دوشنبه نهم دي ماه 1398

گزارش انتخابات دوره هفتم هيأت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران