ایران در نقشه جهان
سه شنبه هشتم بهمن ماه 1398

گزارش نشست "چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در پرتو تحولات جدید"

چهارشنبه دوم بهمن ماه 1398

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند: نشست "چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در پرتو تحولات جدید"

سه شنبه هفدهم دي ماه 1398

گزارش کامل نشست علمی بررسی تحلیلی مسایل ایران امروز از منظر علم سیاست "صورت بندی و پیامدهای سیاسی- امنیتی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی"

يکشنبه پانزدهم دي ماه 1398

نشست "صورت بندی و پیامدهای سیاسی - امنیتی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی"

يکشنبه پانزدهم دي ماه 1398

تغییر برنامه نشست "صورت بندی و آینده پژوهی ناآرامی های آبان ماه ۱۳۹۸" روز دوشنبه 16 دی ماه 1398

چهارشنبه یازدهم دي ماه 1398

گزارش نشست تخصصی "صد سالگی روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات منطقه ای"

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1398

سیزدهمین همایش بین المللی سالانه انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1398

نخستین پیش همایش سیزدهمین همایش بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان "تنوع فرهنگی و نسبت آن با توسعه در استان کرمانشاه"

جمعه بیست و دوم آذر ماه 1398

نشست نقد و بررسی کتاب "ریشه های الهیاتی مدرنیته"

چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه 1398

برگزاری مراسم یادبود استاد ارجمند علوم سیاسی زنده یاد "دکتر جعفر جمشیدی راد"

دوشنبه نهم دي ماه 1398

گزارش انتخابات دوره هفتم هيأت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه بیست و دوم آذر ماه 1398

کارگاه "پدیدار شناسی و سیاست"

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1398

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1398

مساله و محورهای سیزهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران «علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیش رو»

سه شنبه دوم مهر ماه 1398

گزارش دومین نشست بین المللی "زن، صلح و امنیت پایدار"

دوشنبه پانزدهم مهر ماه 1398

در ستایش اندیشه سالار سپهر سیاست

سه شنبه بیست و ششم آذر ماه 1398

گزارشی از کنفرانس خبری همایش ملی تبیین اعتدال

دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه 1398

طرح چالش های علوم سیاسی کشور