ایران در نقشه جهان
پنج شنبه بیستم مرداد ماه 1401

گزارش نشست "مشروطه و ایران امروز"

چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه 1401

گزارش نشست اول رسانه و چالش ها و فرصت های آن برای افراد دارای معلولیت در جامعه

پنج شنبه شانزدهم تير ماه 1401

گزارش نشست دوم "بررسی اثرات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر پدیده معلولیت"

شنبه چهاردهم خرداد ماه 1401

گزارش نشست علمی "روندهای عمومی تصمیمگیری در بخش عمومی ایران"

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401

آیین ارج گذاری دو دهه نقش آفرینی انجمن علوم سیاسی ایران در سپهر دانش سیاست

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401

آیین ارج‌گذاری انجمن علوم سیاسی ایران

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401

نشست تخصصی بررسی تجربه‌های سیاستگذارای هویتی در اندونزی و فنلاند

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401

درگذشت دکتر احمد ساعی

دوشنبه نهم خرداد ماه 1401

روندهاي عمومي تصميم گيري در بخش عمومي ايران

سه شنبه بیستم ارديبهشت ماه 1401

کتاب چکیده مقالات نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل

سه شنبه بیستم ارديبهشت ماه 1401

برنامه نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی "نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل"

سه شنبه سیزدهم ارديبهشت ماه 1401

گزارش نشست "بررسی اثرات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر پدیده معلولیت (نشست نخست)"

يکشنبه بیست و دوم اسفند ماه 1400

گزارش نشست "مشارکت در پروژه های دولتی: از لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تا لایحه بودجه 1401"

چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه 1400

سومین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل

چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه 1400

تاریخ به مثابه هویت و دلالت هایش برای روانشناسی فردی، اجتماعی و سیاسی

چهارشنبه هیجدهم اسفند ماه 1400

گزارش نشست "آثار و پیامدهای بودجه 1401 بر زندگی افراد دارای معلولیت"

دوشنبه شانزدهم اسفند ماه 1400

برنامه پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه سیزدهم اسفند ماه 1400

مشاركت در پروژه هاي دولتي: از لايحه مشاركت عمومي و خصوصي تا لايحه بودجه ١٤٠١