ایران در نقشه جهان
سه شنبه بیستم خرداد ماه 1399

اعلام نتایج مسابقه ساخت پادکست با موضوع "کرونا و جهان ما"

سه شنبه بیستم خرداد ماه 1399

برگزاري "کارگاه نگارش علمی پایان نامه در رشته علوم سیاسی" شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه بیستم خرداد ماه 1399

برگزاري "گراميداشت روز علوم سیاسی" توسط شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران

سه شنبه بیستم خرداد ماه 1399

گزارش "کارگاه آداب و تشریفات بین المللی" شعبه کرمان انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه نهم خرداد ماه 1399

تمدید مهلت فراخوان مقاله «پژوهشنامه علوم سیاسی» با موضوع:«بحران کرونا و سياست در ايران»تا پایان تیر ماه 1399

چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت ماه 1399

کارگاه وبینار "روش شناسی مطالعات جنگ"

چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت ماه 1399

کارگاه وبینار "داده‌کاوی و تحلیل کلان‌داده‌ها در علوم سیاسی"

سه شنبه شانزدهم ارديبهشت ماه 1399

کنفرانس بین المللی «علم سیاست، مطالعات زنان و آینده»

پنج شنبه چهارم ارديبهشت ماه 1399

گزارش کامل نشست "جهان پساکرونا با تاکید بر روابط ایران وافغانستان"

پنج شنبه چهارم ارديبهشت ماه 1399

فراخوان مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی «بحران کرونا و سياست در ايران»

پنج شنبه چهارم ارديبهشت ماه 1399

کارگاه وبینار "کرونا در توئیتر فارسی تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر بحران کرونا"

پنج شنبه چهارم ارديبهشت ماه 1399

کارگاه وبینار "تحلیل شبکه ای؛ رویکردی جدید در حل مسایل سیاسی و سیاستی"

سه شنبه بیست و ششم فروردين ماه 1399

کارگاه وبینار "دولتی نه مثل دیگر دولت ها: داعش از منظر‌ پروپاگاندای ویدیویی"

جمعه بیست و دوم فروردين ماه 1399

وبینار جهان پساكرونا "با تاکید بر مناسبات ایران و افغانستان"

سه شنبه نوزدهم فروردين ماه 1399

مسابقه ساخت پادکست با موضوع "کرونا و جهان ما"

سه شنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1398

وبینار "چرا ما از تاریخ نمی آموزیم؟"

يکشنبه هیجدهم اسفند ماه 1398

وبینار "تاریخِ تاریخنگاری اندیشه‌ی سیاسی در ایران"

شنبه هفدهم اسفند ماه 1398

اطلاعیه مهلت ارسال نسخه نهایی کتاب سال ایرانی پدیدارشناسی