ایران در نقشه جهان
يکشنبه چهاردهم آذر ماه 1400

وبنیار "آموزش هویت ملی در مدارس بلژیک"

يکشنبه چهاردهم آذر ماه 1400

وبینار "محبت و اگوستين + درس گفتارهاي فلسفه سياسي كانت "

يکشنبه چهاردهم آذر ماه 1400

نشست «علوم سیاسی و مسائل عمومی ایران»

جمعه دوازدهم آذر ماه 1400

گزارش نشست "ارزیابی سیاستهای کاربرد فناوری های نوین در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی مهندسی ژنتیک"

جمعه دوازدهم آذر ماه 1400

گزارش نشست علمی "تحلیل فرایند یادگیری اجتماعی در روند تاریخی رشد تقاضای آب تحت تاثیر سازوکارهای مستتر در قوانین"

جمعه دوازدهم آذر ماه 1400

گزارش نشست مجازی نسبت تنظیم گری با حقوق و سیاست

دوشنبه هشتم آذر ماه 1400

روشنفرکی معاصر و رابطه دانش و زیست جهان

دوشنبه هشتم آذر ماه 1400

گذشته و آینده‌ی تامین نهاده‌های اساسی

دوشنبه هشتم آذر ماه 1400

کارگاه مهارت‌های کاربردی در برنامه ورد

دوشنبه هشتم آذر ماه 1400

یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: آغاز اجرا و تقسیم کار ملی»

دوشنبه هشتم آذر ماه 1400

مراسم یاد بود استاد فقید شادروان دکتر سیدجواد امام جمعه زاده

يکشنبه سی ام آبان ماه 1400

انطباق هویت در ایران معاصر

يکشنبه سی ام آبان ماه 1400

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران "علم سیاست: چالش ها و فرصت های ایران در تعامل جامعه، دولت و نظام جهانی"

چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه 1400

نشست مجازی "رمان و تصویر حکومت (۱۳۰۰-۱۳۵۷)"

چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه 1400

معمای منابع مشاع "تأملی بر آراء گَرِت هاردین و اِلینر آسترُم"

چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه 1400

نقد و بررسی کتاب "ایرانِ به سوی جمهوری اسلامی"

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

کارگاه مجازی "شناخت احزاب و گروه‌های نفوذ در آمریکا"

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

نسبت تنظیم گری با حقوق و سیاست