Iranian Political Science Association
  • دکتر حامد عامری گلستانی- در عصر قاجار بسیاری از مهم‌ترین مسائل فکری‌سیاسی، حول مسئلۀ «نسبت میان شرع و دنیای جدید» شکل گرفت. چرا که تجدد، به موضوعی اساسی در جامعۀ ایران تبدیل، و گزاره‌ای مهم برای شکل‌گیری دو گفتمان عمده حول دو گزارۀ «سازگاری» و «ناسازگاری» میان دین و دنیای جدید شد. 

  • دکتر جواد حیدری- هر علمی را می‌توان از سه منظر تقسیم‌بندی کرد: موضوع، روش، و غایت. به لحاظِ نظری بزرگترین مشکلی که پیشارویِ «اندیشه‌یِ سیاسی» قرار دارد ابهامی است بدان دچار است. اندیشه‌یِ سیاسی در زمینه‌یِ روش‌ دچارِ نوعی ابهام و آشفتگی است و نمی‌توان به راحتی آن را در ذیلِ «رشته‌هایِ علمیِ» جا افتاد گنجاند و این ابهام در مقامِ نظر به سرگردانی و ناکارآمدی در مقامِ عمل انجامیده است. 

  • دکتر رضا نصیری حامد- دریدا در خوانشی ساختارشکنانه و یا به تعبیری بن فکنانه از مفهوم فارماکون در نزد افلاطون، به معانی متضاد و گوناگون مندرج در این اصطلاح اشاره می نماید. فارماکون از نظر دریدا، دربردارنده وجوه متضادی اعم از زهر، نوشدارو و نیز حیوانی که قربانی می شود، است. 

  •  مختار نوری- تفکر سیاسی در ایران معاصر از عصر مشروطه تا دوران پساانقلابی حاضر همواره محل نزاع میان مکاتب فکری مختلف غربی و طرفداران داخلی آن ها بوده است. از جمله این مکاتب می توان به اندیشه های پوزیتیویستی، لیبرالیستی ، ناسیونالیستی، مارکسیستی ، پست مدرن و ...اشاره نمود. 

  • نشست تخصصی با موضوع " روزگار معاصر ایران؛ روایتی شفاهی" روز سه شنبه 10 اسفند با حضور  حسین دهباشی پژوهشگر تاریخ شفاهی برگزار می شود. گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی این نشست را ساعت 17 روز سه شنبه در محل این پژوهشکده واقع در بلوار کشاورز، خیابان نادری برگزار می کند.

  • دهمين همايش سالانه انجمن علوم سياسي ايران با موضوع «وضعيت فكر سياسي در ايران معاصر» پنجشنبه پنجم اسفندماه 1395 با حضور اساتيد و پژوهشگران برجسته حوزه انديشه سياسي و ساير حوزه‌هاي مرتبط، در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد. این همایش در سه سالن به شکل موازی برگزار شد و موضوعات مختلفی را در زمینه فکر سیاسی مورد توجه قرار داد.

  • در پی تماس های مکررعلاقمندان درمورد  وضعیت حضور در همایش وضعت فکر سیاسی ایران به اطلاع می رساند حضور در این همایش برای کلیه علاقمندان آزاد است. این همایش روز پنج شنبه 5 اسفند ساعت 8/30 الی 18/30 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی ساعت برگزار می شود. 

  • نشست بررسی و نقد کتاب تراژدی علوم سیاسی  روز دوشنبه 2 اسفند 1395 با حضور دکتر حمید احمدی و دکتر جهانگیر معینی علمداری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود. این نشست به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن جامعه شناسی برگزار می شود.

  • همایش ملی فرهنگ  دانشگاهی و نهادینه‌شدن گفتمان علم روز چهارشنبه 27 بهمن 1395 در سالن شهید دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار می‌شود. این همایش که از حمایت اداره کل مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برخوردار است و با مشارکت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود، بر اصالت کنش علمی اعضای جامعه دانشگاهی و نه القاب و عناوین آنها تاکید دارد. حضور در این همایش برای اعضاء انجمن علوم سیاسی ایران آزاد است.

  • هیئت مدیره و اعضاء انجمن علوم سیاسی ایران کسب عنوان نظریه پرداز برجسته توسط دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی استاد روابط بین الملل داشگاه علامه طباطبائی در هشتمین جشنواره بین المللی فارابی را به ایشان و جامعه علوم سیاسی ایران تبریک عرض می کنند. 


 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری