Iranian Political Science Association
  • چهل و چهارمین(44) شماره فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران منتشر شد. در این شماره مقالاتی در حوزه جامعه شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی منتشر شده است. برای دریافت رایگان مقالات به آدرس   http://ipsajournal.ir/  مراجعه کنید.

  • انجمن علوم سیاسی ایران به عنوان نهادی غیر دولتی و مستقل از یک طرف فاقد بودجه دولتی و ثابت است و از طرف دیگر منزلت و سابقه انجمن اجازه دریافت هر نوع کمک و وجهی را نمی دهد. بخشی از هزینه های این انجمن علمی از طریق دریافت حق عضویت از اعضا تامین می شود.بدیهی است پرداخت به موقع آن از طرف اعضای محترم، انجمن علوم سیاسی ایران را در اجرا و ارتقای برنامه ها و فعالیت ها یاری می رساند.

  • کمیته دانشجویی و سیاست خارجی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در نظر دارند تا نشست " زمینه‌ها و پیامدهای رفراندوم استقلال کردستان عراق" را در ساعت 17  روز سه شنبه 3 مرداد 1396 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کنند.

  • کمیته دانشجویی و کمیته اندیشه سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست بررسی و نقد کتاب پدرسالار یا قدرت طبیعی پادشاهان را در روز چهارشنبه 4 مرداد 1396 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کنند. این نشست در ساعت 17 آغاز و شرکت برای عموم آزاد است.

  • نشست مشترک استادان علوم سیاسی و کارگروه تحول و ارتقای علوم سیاسی روز دوشنبه 26 تیرماه برگزار شد.در این نشست که با هدف بررسی برنامه پیشنهادی دوره کارشناسی علوم سیاسی برگزار شد، تعدادی از مدیران گروه های آموزشی علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور، اعضای هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران و همچنین بعضی از اعضای کارگروه تحول شرکت داشتند.

  • نشست "آسیب شناسی نگارش دانشگاهی ؛ چیستی ، آسیب ها ، راهکارها" با حضور دکتر علی اصغر سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، دکتر رحمانی زاده دهکردی و دکتر بابایی مدیر کمیته روش شناسی، سه شنبه 20 تیر 1396 در محل انجمن علوم سیاسی ایران به همت گروه روش شناسی انجمن برگزار شد. گزارشی از این نشست در پی می آید.

  •  انجمن مطالعات صلح ایران، که پیشبرد مطالعات مفهومی و تجربی و همچنین ارتقای گرایش های صلح در جامعه از اهداف اصلی تشکیل آن بوده است، بر آن شد که اولین همایش سالیانه خود تحت عنوان «چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی»، را با هدف آشنایی با نظریات و دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم صلح و تبیین چشم اندازهای راهبردی برای تحقق صلح در آبان 1396 برگزار کند.

  • نشست علمی " روش شناسی مطالعات جنگ " با حضور دکتر ناصر هادیان استاد دانشگاه تهران و محمد درودیان پژوهشگر جنگ ایران و عراق روز دوشنبه 12  تیر 1396 در محل دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزارشد. این نشست به همت کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد. گزارشی از این نشست را در ادامه می خوانید

  • نشست تخصصی "نگارش آکادمیک، چیستی، آسیب ها و راهکارها" روز سه شنبه 20 تیر 1396 ساعت 18 با حضور دکتر حمیدرضا رحمانی  زاده دهکردی و دکتر علی اصغر سلطانی در محل دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار خواهد شد. این نشست به همت کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود. حضور عموم  در این برنامه آزاد است.

  • کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران نشست روش شناسی مطالعات جنگ در ایران: وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را با حضور دکتر ناصر هادیان و کتر محمد درودیان برگزار می کند. این نشست روز دوشنبه 12 تیرماه 1396 ساعت 17/30 در محل دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود  1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری