Iranian Political Science Association
  • بهار می شود
   یکی دو روز دیگر از پگاه
   چو چشم باز می کنی
   زمانه زیر و رو
   زمینه پرنگار می شود
   زمین شکاف می خورد
   به دشت سبزه می زند
   هر آنچه مانده بود زیر خاک
   هر آنچه خفته بود زیر برف
   جوان و شسته رفته آشکار می شود...

   لبی به خنده باز کن
   ببین چگونه از گلی
   خزان باغ ما بهار می شود...

  • استدلال اصلی برای برگزاری این نشست این بوده است  که اگر آنچه اتفاق افتاد درست تحلیل شود می‌تواند از افتادن کشور به چاه‌ها یا چاله‌ها جلوگیری کند.

    دو پرسش اصلی در این نشست مطرح شد:

    1. وضعیت موجود چگونه است و چرا این ناآرامی‌ها اتفاق افتاد؟

   2. وضعیت مطلوب چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟

  • آخرین جلسه هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران در سال 96 عصر روز چهارشنبه 23 اسفند برگزار شد.

    

  • استدلال اصلی برای برگزاری این نشست این بوده است  که اگر آنچه اتفاق افتاد درست تحلیل شود می‌تواند از افتادن کشور به چاه‌ها یا چاله‌ها جلوگیری کند.

    دو پرسش اصلی در این نشست مطرح شد:

    1. وضعیت موجود چگونه است و چرا این ناآرامی‌ها اتفاق افتاد؟

   2. وضعیت مطلوب چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟

    

  • دکتر محسن خلیلی، در نشست نخست همایش سالانه علوم سیاسی ایران با عنوان علوم سیاسی در ایران امروز، بر بازگشت به استقلال علوم سیاسی در ایران تاکید کرد.

  •  

   دکتر داود فیرحی، در نشست نخست همایش سالانه علوم سیاسی ایران، با عنوان علوم سیاسی در ایران امروز تاکید کرد، علوم سیاسی در ایران سه دوره مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی را طی کرده است . با وجود تفاوت هایی که در هر سه دوره وجود داشته، اما ایدئولوژی نقطه مشترک آنها بوده است.

  • دکتر جهانگیر معینی علمداری، اولین سخنران در نشست نخست با عنوان علوم سیاسی در ایران امروز بر این موضوع تاکید کرد که امروز مطالعات آکادمیک در دانشکده‌های علوم سیاسی کشورمان در مقابل سه گزینه متعارض قرار گرفته است و مجبور به انتخاب از میان یکی از سه گزینه است. 

  • یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

   کدام افکار آینده ایران را رقم خواهد زد؟

   دکتر محمود سریع القلم در سخنرانی افتتاحیه همایش بر این نکته تاکید کرد که نمی شود با یک دست به دنیا بگوییم می‌خواهیم جهانی شویم و از طرف دیگر بگوییم ما یک کشور امنیتی نظامی هستیم. وی شش محور را در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای وضعیت کنونی ایران پیشنهاد کرد:

  • یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان «وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون، آینده» در خانه اندیشمندان علوم انسانی روز پنج شنبه، دهم اسفند برگزار شد.

  • به مناسبت برگزاری یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران روز پنج شنبه 10 اسفند 1396، از کتاب جدید دکتر حسین بشیریه با عنوان "احیای علوم سیاسی" رونمایی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی انجمن، در این برنامه، که با همکاری نشر نی انجام می گیرد، پیام دکتر بشیریه به همین مناسبت قرائت خواهد شد.


 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری