Iranian Political Science Association
  • دکتر محسن خلیلی، در نشست نخست همایش سالانه علوم سیاسی ایران با عنوان علوم سیاسی در ایران امروز، بر بازگشت به استقلال علوم سیاسی در ایران تاکید کرد.

  •  

   دکتر داود فیرحی، در نشست نخست همایش سالانه علوم سیاسی ایران، با عنوان علوم سیاسی در ایران امروز تاکید کرد، علوم سیاسی در ایران سه دوره مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی را طی کرده است . با وجود تفاوت هایی که در هر سه دوره وجود داشته، اما ایدئولوژی نقطه مشترک آنها بوده است.

  • دکتر جهانگیر معینی علمداری، اولین سخنران در نشست نخست با عنوان علوم سیاسی در ایران امروز بر این موضوع تاکید کرد که امروز مطالعات آکادمیک در دانشکده‌های علوم سیاسی کشورمان در مقابل سه گزینه متعارض قرار گرفته است و مجبور به انتخاب از میان یکی از سه گزینه است. 

  • یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

   کدام افکار آینده ایران را رقم خواهد زد؟

   دکتر محمود سریع القلم در سخنرانی افتتاحیه همایش بر این نکته تاکید کرد که نمی شود با یک دست به دنیا بگوییم می‌خواهیم جهانی شویم و از طرف دیگر بگوییم ما یک کشور امنیتی نظامی هستیم. وی شش محور را در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای وضعیت کنونی ایران پیشنهاد کرد:

  • یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان «وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون، آینده» در خانه اندیشمندان علوم انسانی روز پنج شنبه، دهم اسفند برگزار شد.

  • به مناسبت برگزاری یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران روز پنج شنبه 10 اسفند 1396، از کتاب جدید دکتر حسین بشیریه با عنوان "احیای علوم سیاسی" رونمایی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی انجمن، در این برنامه، که با همکاری نشر نی انجام می گیرد، پیام دکتر بشیریه به همین مناسبت قرائت خواهد شد.

  • برنامه همایش وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده از سوی کمیته علمی همایش اعلام شد. این همایش روز پنج شنبه 10 اسفند 1396 ساعت 8/30 الی 19 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد. در ادامه برنامه کامل همایش را مشاهده کنید.

  • یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده روز 10 اسفند 1396 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد. از این رو پیش همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران روز دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 13- 17 در قالب یک نشست نیم روزه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. در ادامه شرح کامل برنامه رو ببینید..

  • در این درخواست آمده است: "حضرتعالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی که همواره نسبت به تدوین و اجرای کامل منشور حقوق شهروندی نیز حساسیت داشته اید، در پیشگاه وجدان جامعه دانشگاهی مسئول ایضاح و رفع این گونه رنج های ناگوار و متوالی هستید که جامعه را نگران و مضطرب می سازد. بنابراین، حداقل انتظار ما این است که بر اساس این مسئولیت، برای بررسی جدی و پیگیری موثر و پاسخگوکردن نهادهای درگیر در این ضایعه دردناک اقدام عاجل و موثر به عمل آورید."

  • کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد نشست بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بازار کار را در روز سه شنبه 23 بهمن 1396 در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار کند. این نشست در ساعت 16 برگزار و ورود برای عموم آزاد است 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری