ایران در نقشه جهان

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی "نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل"

شنبه بیست و سوم ارديبهشت ماه 1402

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی "نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل"

Untitled

گردآوری و ویرایش علمی:

دکتر سید مسعود موسوی شفائی

دکتر مهدی زیبائی

برگزارکننده: انجمن علوم سیاسی ایران

دبیر علمی: دکتر سید مسعود موسوی شفائی عضو (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

دبیر اجرایی: دکتر مهدی زیبائی (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)

20 اردیبهشت 1401

   لینک دریافت فایل مجموعه مقالات